Promocja strony internetowej poświęconej śp. Janowi Fudali
 

Zdjęcia: Anna Karpiel-Semberecka