Promocja książek „Szlakiem Skaldów” i „Boże Narodzenie z muzyce Skaldów”
oraz spotkanie z Autorami: Markiem Bielackim i Jarosławem Fischbachem
(18.11.2015)
 

Zdjęcia: Małgorzata Wonuczka-Wnuk