Strona główna

 

 

Kumoterki "U Wnuka"
Wystawa zdjęć Stanisława Gała

 

    Stanisława Gała znają na Podhalu wszyscy. Ze swym aparatem jest wszędzie, gdzie coś się dzieje. Utrwala na kliszy górali, ich radości, fascynacje, pracę, zabawę, sukcesy. W zwierciadle Jego fotografii oglądamy siebie z lepszej strony. Tej gorszej próżno by szukać. Pozytywny ogląd świata to dzisiaj rzadkość. Tego urodzony w Poroninie Stanisław Gał nie nauczył się ani w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, ani na wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Kocha ludzi, góry, góralszczyznę, - stąd wydźwięk jego fotografii. Tą dziedziną sztuki zajmuje się S. Gał od 16 lat.

    Na prezentowanej wystawie oglądać możemy reminiscencje „kumoterek”, zawodów organizowanych corocznie na Podhalu. Piękno koni, sań, strojów, a także zdjęcia ludzi z końmi związanych  pokazuje Autor, o którym podczas wernisażu mówił Jan Karpiel-Bułecka.

O gazdach, koniach, kumoterkach i… nie tylko mówił z humorem wielki miłośnik koni Marcin Zubek.

Wernisaż odbył się dokładnie w 102 rocznicę utworzenia "U Wnuka" Związku Górali.

Zdjęcia z wernisażu udostępniła P. Anna Karpiel
z PODHALAŃSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO WATRA