W¶ród nocnej ciszy rozchodził się nasz głos…

 

 

     To już trzecie wspólne kolędowanie „U Wnuka”!. Tym razem z go¶ćmi wyj±tkowymi sopranistk± Bogumił± Dziel-Wawrowsk± oraz tenorem Ryszardem Wróblewskim, solist± Teatru Wielkiego w Warszawie, który nie tylko ¶piewał, ale także dyrygował, opowiadał anegdoty, bawił licznie przybyłych ¶piewaków, w¶ród których nie zabrakło m. in. zdobywcy Oskara Piotra Fudakowskiego z małżonk±, prezydenta miasta Kołobrzeg Janusza Gromka, księdza prałata Stanisława Olszówki, Danuty Sztencel – prezesa Stowarzyszenia im. M. Karłowicza i wielu innych… ¦piewano kolędy i pastorałki znane, popularne, ale także te zapomniane. Pomogły ¶piewniki przygotowane specjalnie na tę okoliczno¶ć. Następne kolędowanie…. za rok.

Strona główna

 

 

Zdjęcia: Anna Karpiel-Semberecka

   

Zdjęcia: Piotr Kyc 

   

 

powrót